Wednesday, November 25, 2009

KBM SEK MEN SAINS TUN SYED SHEH SAHABUDIN

KEINDAHAN BERSAMA MU (VERSI REMAJA)

TARIKH : 20 & 21 HB NOVEMBER 2009
TEMPAT : SEK MEN SAINS TUN SYED SHEH SAHABUDIN BUKIT MERTAJAM.
PESERTA : 150 ORG
FASILITATOR : 15 ORG(ABG LONG,ACHU,ABG ARD,ABG ZUL,ABG DIN DLL)